Francis CaresBegeleiding

Als verzorgende IG en begeleider van specifieke doelgroepen, ben ik trots om de dienst Begeleiding aan te bieden. Dankzij mijn jarenlange ervaring in de zorgsector, kan ik mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking helpen hun leven zo goed mogelijk te leiden. Door mijn brede kennis en ervaring, ben ik in staat om een persoonlijke aanpak te bieden die is afgestemd op de behoeften en wensen van mijn cliënten.

Persoonlijke aanpak

Mijn persoonlijke aanpak is gebaseerd op het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving voor mijn cliënten. Hierbij staat het ondersteunen van hen bij het behalen van hun persoonlijke doelstellingen centraal. Om dit te bereiken, luister ik naar de cliënt, neem ik de tijd om hun situatie goed in kaart te brengen en pas ik mijn begeleiding aan op hun individuele behoeften. Zo help ik mijn cliënten om zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten door hen te ondersteunen bij de dagelijkse activiteiten.

Professionele zorgverlening

Mijn professionele zorgverlening is gericht op het versterken van de kwaliteit van leven van mijn cliënten. Ik heb veel kennis en ervaring met het werken met verschillende doelgroepen, waardoor ik in staat ben om een goede match te vinden tussen mijn cliënt en de juiste begeleiding. Daarnaast ben ik ook gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met autisme en andere ontwikkelingsstoornissen. Door middel van spelactiviteiten en creatieve therapieën help ik kinderen om hun sociale vaardigheden te verbeteren en om betere relaties op te bouwen met anderen.

Intramuraal en extramuraal

Ik bied mijn diensten aan zowel intramuraal als extramuraal aan. Voor intramurale begeleiding ga ik naar de locatie waar mijn cliënt verblijft, zoals een instelling of een verpleeghuis. Buitenshuis bied ik ook extramurale begeleiding aan, waarbij ik naar huis of naar andere locaties ga om daar begeleiding te bieden. Hierbij maak ik gebruik van verschillende methodes, zoals coaching, educatie, training of therapie. Door deze combinatie van intramurale en extramurale begeleiding ben ik in staat om een breed scala aan behoeften in te vullen.

Francis Cares

Met Francis Cares krijgt u professionele begeleiding voor uw cliënt met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Met haar persoonlijke aanpak creëert Francis een veilige en vertrouwde omgeving voor haar cliënt waarin ze hen helpt bij het behalen van hun persoonlijke doelstellingen. Ook is ze gespecialiseerd in het werken met kinderen met autisme of andere ontwikkelingsstoornissen door spelactiviteiten en creatieve therapieën toe te passen.